Interkerkelijk diaconaal overleg Eindhoven

Welkom

Samen werken

Diakenen van verschillende kerken ontmoeten elkaar sinds vijf jaar. Inmiddels nemen 17 kerkgenootschappen deel. Diaconale instellingen in Eindhoven zijn geïnteresseerd en blijven op de hoogte via een nieuwsbrief en verslagen.

In één van de eerste vergaderingen zijn de volgende doelen voorgesteld:

 • één gezicht naar de burgerlijke gemeente Eindhoven
 • uitwisseling / leren van elkaar
 • gezamenlijke cursussen
 • krachten bundelen, gezamenlijk oppakken van activiteiten
 • signaleren van knelpunten in de hulpverlening

Er zijn al enkele resultaten van de samenwerking geboekt.

Actueel

iDOE-bijeenkomst op 9 mei 2017

Binnenkort vind er weer een iDOE-vergadering plaatst. Deze keer is het onderwerp Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje.

 • Locatie

  Ontmoetingskerk – Protestantse Gemeente Eindhoven
  Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven

 • Datum

  dinsdag 9 mei
  vanaf 19:45 uur
  met vooraf koffie en thee (vanaf 19:30)

Uitnodigingen worden per email verzonden. Mocht je ook graag willen komen, stuur ons dan per email.

Activiteiten

Zaterdagopvang

Het Open Huis, Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje en andere opvang in Eindhoven bieden dagopvang, maar geen enkele instelling was op zaterdag open. Geld kon gevonden worden, maar er waren vrijwilligers nodig. Via een oproep in de diverse kerken boden zich in korte tijd meer dan voldoende vrijwilligers aan.

Kerstpakketten

Door de bezuinigingen zag het ernaar uit dat er minder pakketten gegeven konden worden. Hieraan is ruchtbaarheid gegeven. Door een anonieme gift kon dat jaar toch een doelgroep van een echt kerstpakket genieten.

Voedselbank

De presentatie van de Voedselbank op één van de vergaderingen had tot gevolg dat meer kerken zijn gaan deelnemen aan de inzameling van voedsel. Wekelijk worden door de Voedselbank voedselpakketten uitgedeeld aan huishoudens in nood.

Ga naar voedselbankeindhoven.nl

Cursussen

In de afgelopen jaren hebben meerdere diakenen uit andere kerken deelgenomen aan de cursussen van de Protestantse Gemeente Eindhoven.